December 31, 2017 12:43 am Published by Leave your thoughts

“Yhdistävänä lankana teoksessa on särkymisen ja eheytymisen teema, rakkaus, muistot – ja syyllisyys, jota ihmiset turhaankin kantavat. Luonnontieteellinen sanasto liittää runot konkreettiseen todellisuuteen, surrealistiset kuvat vievät muihin maailmoihin.”
Kanerva Frantti, Karjala, 7.11.2013

Categorised in:

This post was written by Mikael

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *