August 10, 2023 9:08 pm Published by Leave your thoughts

Kipulintu tihenee erityisen intensiiviseksi niissä kohdin, joissa Mailan mielentapahtumista kerrotaan
minämuotoisesti Mailana.[…] Soininen luo Maila Pylkkösen elämästä traagisuudesta huolimatta kiehtovan
kudelman. Runoilijan elämäntyötä arvostetaan pitämällä esillä hänen sanojaan.

Helena Miettinen, Keskisuomalainen, 23.3.2023

Categorised in:

This post was written by Mikael

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *